Search form

Éxodo 9:3

3ti smuc'ul stsatsal ti Diose, ta slaman talel ta sba ti chon bolometic avu'un ti oy ta osile, jtsutsesvanej xa ta j'ech'el ti xchamelic ta xvul ta loq'uele. Ta xcham ti ca'etique, ti burroetique, ti camelloetique, ti vacaxetique, xchi'uc ti chijetique.