Search form

Génesis 12:8

8Ts'acal to un, bat ta muc'tiquil vitstic ti oy ta yeloval sloq'ueb c'ac'al yu'un ti jteclum Betele. Ti bu taje, laj sva'an ti yaxibalnae. Ti Betele, ta smaleb c'ac'al oy bu laj sva'an ti yaxibalnae. Yan ti jteclum Haie, ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al oy yu'un. Ti bu taje, ti Abrame lic sva'an jun altar yan velta. Laj sta ta na'el ti Diose.