Search form

Génesis 13:16

16Vu'un ta jpas ta stojolic ti ta xcac' epajuc jech c'u cha'al spucuquil ti banomile. Jech c'u cha'al mu atbajuc c'u yepal ti pucuque, ja' jech mu atbajuc yepal ta xbat ti anitilultaque.