Search form

Génesis 14:14

14C'alal laj ya'i Abram ti tsacbil xa batel ti sjun-nich'one, lic stsob yajtuneltac ti co'ol sjol yo'ntonic ti voq'uemic ta stojole. Ti ta scotol laj stsob sbaique, ja' vaxaclajuneb svaclajunvinic (318) ta vo'. Jmoj loq'uic batel ta stael ta be ti chanib ajvaliletic c'alal to jteclum Dan.