Search form

Génesis 14:4

4Ti vo'ob ajvaliletic taje, lajcheb (12) jabil pasbilic ta mantal yu'un ti ajvalil Quedorlaomere. Ta yoxlajunebal (13) jabil un, yac' sjolic, lic stsaquic ta c'op.