Search form

Génesis 15:3

3Ti mu'yuc avac'ojbun junuc ti jnich'one, ti buch'u ta xich' comel ti c'usi x'ayan cu'une, ja' ti Eliezer ti liquem talel ta Damascoe, ti ja' jun cajtunel ti nabal ta jtojole.