Search form

Génesis 17:11

11Yu'un tsots sc'oplal ta xich' joyel loq'uel ta setel ti snuculil sjol ac'unilique. Ti jech taje, ja' senyail cu'untic ti oy xa ta atojolic ti tratee.