Search form

Génesis 17:16

16Ta jts'uiltas, ta xcac'bot jun aquerem ta sventa ti antse. Melel, ta jts'uiltas. Yu'un ti antse, ta xc'ot ta me'il yu'un ti epal muc'tiquil lume, yu'un naca ajvaliletic yu'un jteclumetic ta xbat ti snitilultaque.