Search form

Génesis 20:16

16Ja'uc ti Sarae xi laj yalbee:

—Ti c'u yepal laj cac'be ti achi'il ta voq'uele, ja' stojol o jmil (1,000) ta sep plata taq'uin yo' xamac aq'uexlalil ta sba ta sat scotol ti c'u yepal achi'uc ta nacleje. Mu'yuc buch'u junuc xu' chopol xc'opoj ta atojol.