Search form

Génesis 22:6

6Jech ti Abrahame laj stam batel ti si' sventa ta xich' chiq'uel o ti matanele. Laj yac'be batel xcuch ti Isaaque. Ja' jech xtoc laj yich' batel xcuchilu xchi'uc c'oc'. Bat xchibalic.