Search form

Génesis 24:49

49Avi tana un, albeicun ca'i, ¿c'uxi ta xc'ot ta t'ujel ta nopel avu'unic? ¿Mi oy smoton xc'uxubinel avu'unic ti cajvale? Yan ti mi mu'yuc une, albeicun ca'i xtoc un yo' ta jna' c'uxi xu' ta jpas.”