Search form

Génesis 24:50

50Va'i un, ti Labane xchi'uc ti Betuele xi laj staq'uique:

—Taje, liquem talel scotol ta stojol ti Diose. Ja' yu'un un, mu xu' ta xcalcutic ava'i ti xu'e, ti mo'oje.