Search form

Génesis 24:60

60Xi s'elan spatobil yo'nton laj yalbeic batel ti Rebeca:

“Ti vo'ote, jchi'il ta voq'uel,

me'ilucot c'otan yu'un ep ta millon.

Cuchuc yu'unic ta yu'ninel slumalic yajcontraic ti anitilultaque.”