Search form

Génesis 25:16

16Taje, ja' sbiic ti lajcha'vo' xnich'nab Ismaele. Xchi'uc xtoc, ja' jech ojtiquinbil c'ot sbi slumalic ti jujunique, xchi'uc ti jujuchop ti svoloj sbaique. Yu'un ti jujunique, c'otemic ta jtsobvaneje yu'un ti xchi'ilique.