Search form

Génesis 26:18

18Lic xcha'jots' joq'uetic yu'un vo' ti ja' sjoc'ojan ti stot c'alal cuxul to ox laj smut'iic ti filisteoetic c'alal chamem xa ti stote. Ja' ono'ox jech laj yac'be sbi ti joc' jech c'u cha'al yac'ojanbe to ox sbi ti stote.