Search form

Génesis 27:1

1Toj mol xa ti Isaaque. Ja' jech xtoc maquem xa ti sate. Oy jun c'ac'al un, laj sta ta iq'uel ti Esaú ti sbanquilal nich'one, ti xi laj yalbe xtoque:

—¡Nich'on!

—Albun ca'i, tot —xi laj stac' ti Esaue.