Search form

Génesis 28:11

11Oy bu c'ot xcux yo'nton. Com vayuc ti bu taje, yu'un mal xa ti c'ac'ale. Laj stam jbej ton yo' ta xoncolin ti bu taje. Laj xpuch'an sba vayuc.