Search form

Génesis 28:15

15Li' jchi'inojote. Ta jchabiot ti buyuc no'ox ta xabate. Ta xcac' sutan batel ta banomil ti bu lalic talele. Ta xc'ot ta pasel cu'un jech c'u cha'al ta xcalbote. Mu xa xquictaot comel.”