Search form

Génesis 29:13

13Ti c'alal laj ya'i Labán sc'oplal ti Jacobe, squerem ol ti xchi'il ta voq'uele, loc' batel ta anil. Bat snup talel ta be. Laj smey. Sbuts' xch'a c'otel lic xchi'in ta lo'il, laj yic' batel ta sna. Laj taj une, ti Jacobe lic xchap scotol ti c'usi c'ot ta pasele.