Search form

Génesis 29:28

28Jech ti Jacobe, toj c'otel ta yo'nton. C'alal tsuts yu'un xemunail ti lecomajel xchi'uc ti Leae, jech ti Labane laj yac'be yic' ti Raquele.