Search form

Génesis 29:33

33Ts'acal to ti Leae ayan yan squerem, Simeón laj yac'be sbi, yu'un xi laj yale: “Ti Diose laj yil ti bajbilune. Jech o xal laj yac'bun jun jquerem xtoc.”