Search form

Génesis 30:18

18Ja' yu'un un, ti Leae xi laj yale: “Ti querem li'e ta sbiin Isacar. Yu'un ti Diose laj yac'bun jmoton, yu'un laj cac'be xchi'in jmosov ti jmalale.”