Search form

Génesis 30:26

26Ac'bun batel ti jnich'nabe, ti cajniltaque. Yu'un li'abtej ta atojol ta sventaic. Jech o xal un, coltaun batel. Yu'un xana' lec c'u s'elan li'abtej ta atojol.