Search form

Génesis 30:29

29Ja' yu'un un, ti Jacobe xi laj yale:

—Xana' lec c'u s'elan li'abtej ta atojol, c'u s'elan laj jq'uel laj jtuc'ulan ti chon bolometic avu'une.