Search form

Génesis 30:30

30Yu'un c'alal livul ta atojole, mu'yuc to ox ep ti c'usi x'ayan avu'une. Avi tana li' une, epajem ta j'ech'el. Ti c'alal livul li'e, laj sva'an sba ta atojol ti Diose. Ja' no'ox un, ¿c'usi to ora ta xlic jbain jba jtuccutic ti c'u quepalcutique?