Search form

Génesis 31:1

1Ti Jacobe laj ya'i ti xi ta xalolanic xnich'nab ti Labane: “Scotol ti c'usi ja' yu'un ti jtotique, ja' laj yich' ti Jacobe. Jech o xal pas xa ta jc'ulej.”