Search form

Génesis 31:37

37Laj achaj ta sa'el scotol ti c'usi x'ayan cu'une. ¿Mi laj ata ti c'usi loq'uem talel ta yut anae? ¡Lamano talel li' ta sba ta sat ti avuts' avalaltaque, ta sba ta sat ti cuts' calaltaque, yo' jech xu' ta xalic buch'u stamojbe ti stuq'uil cu'untique!