Search form

Génesis 31:49

49Ja' jech xtoc laj sbiin Mizpa, yu'un xi laj yal ti Labane:

—Ti jchibaltic li'e, Dios ac'o yac' talel sat ta jtojoltic ti slajeb li' ta xquilbe jba ti jsatique.