Search form

Génesis 32:18

18va'i un, xi xatac'bee: “Yojtot, Esaú, ja' la amoton stacojbot talel ti avajtunel Jacobe. Yu'un ti stuc eque, le' xtal ta patil cu'uncutique.”