Search form

Génesis 32:32

32Jech o xal un, snitilultac ti Israele, jech to sna'ojic avi tana li'e mu ti'baj ta xa'iic xch'uxuvil yo'tac ti chon bolometique, yu'un ti bu taje, majbat ti Jacobe.