Search form

Génesis 33:15

15—Jechuc —xi laj stac' ti Esaue—. Mi xu' xava'ie, ta jcomtsanbot jayibuc jvinictac ti xchi'inojun talele.

Ja' no'ox un, ti Jacobe xi laj staq'ue:

—¡Mo'oj, avocoluc! ¿C'u cha'al ta xavich' avocol cu'un?