Search form

Génesis 33:17

17Yan ti Jacobe bat ta Sucot. Laj smeltsan sna, xchi'uc laj smeltsanbe lambil yanal te' yaxib ti chon bolometic yu'une. Jech o xal ti bu taje, laj yac'be sbiin Sucot.