Search form

Génesis 33:2

2Ja' laj yac' ta jba'be ti me' mosoviletic xchi'uc ti yalabique. Laj xtoc un, laj snaban batel ta patil ti Leae xchi'uc ti yalabtaque. Ta slajeb un, laj snaban batel ti Raquele xchi'uc ti Josee.