Search form

Génesis 37:10

10C'alal laj xchapbe ya'i stot xchi'uc xchi'iltac ta voq'uel xvaich ti Josee, xi tac'bat yu'un ti stote:

—¿C'usi ta xavac' ta na'el xchi'uc ti avaich ti laj avile? ¿Mi yu'un xavac'touc ta jnijan jchiman jbacutic ta atojol xchi'uc ti ame'e, xchi'uc ti achi'iltac ta voq'uele?