Search form

Génesis 37:28

28C'alal ech'ic ti jbolomajel madianitaetic bu oyique, loq'uesat talel ta joc' ti José yu'un ti xchi'iltac ta voq'uele. Jtob (20) ta sep plata taq'uin laj xchonic batel ta stojol ti ismaelitaetique. Ja' jech ic'bil bat ta Egipto ti Josee.