Search form

Génesis 37:9

9Laj taj une, laj to yil yan xvaich ta ts'acal ti Josee. Ja' yu'un un, xi laj yalbe ya'i ti sbanquiltaque:

—¿Mi xana'ic, livaichinaj no'ox xtoc? Laj quil ta jvaich ti c'ac'ale, ti ue, xchi'uc buluchbej c'anal ti laj snijan sbaic ta yich'elun ta muq'ue.