Search form

Génesis 40:14

14C'alal jech ta xc'ot ta pasele, vulesun me ta avo'nton. Avocoluc, albun jc'oplal ta stojol ti faraone yo' jech ta xisloq'ues batel ti li' oyune. C'uxubajan cu'un.