Search form

Génesis 40:16

16Ti banquilal yu'un jpaspane, c'alal laj yil lec loc' yu'un smelol vaichil ti Josee, xi laj yalbee:

—Ti jvaich vu'un eque, laj quil cajal ta jol oxib moch saquil pan.