Search form

Génesis 41:18

18Ta ti' uc'ume, laj quil loq'uic talel vuc-cot me' vacaxetic jun yutsiquil xchi'uc ti sjubemalique, ta xve'ic ta momol ta yut ti jchop o ta pujtique.