Search form

Génesis 41:20

20Ti vuc-cot me' vacaxetic lec jubemique, laj quil ti lajic ta ti'el yu'un ti vuc-cot baquiquil me' vacaxetic ti mu x'elomaj ta q'uelele.