Search form

Génesis 42:24

24Jech ti Josee laj sq'uej sba loq'uel ta stojolic, bat yoq'uita sba. C'alal sut talel bu oyique, mu'yuc xa xc'oponatic. Ta sba ta sat ti yane, laj xch'ac loq'uel ti Simeone. Laj yal ac'o yich' chuquel.