Search form

Génesis 42:6

6Jech ti Josee, ajvalil yu'un scotol ti muc' ta lume, sbainoj ta xchonbel trigo ti jnaclejetic buyuc no'ox chlaj talicuc ta jujujote. C'alal c'otic ec ta stojol ti xchi'iltac ta voq'uele, snupilan xa banomil c'ot squejan sbaic ta stojolal.