Search form

Génesis 42:9

9Va'i un, ti Josee vul ta sjol ti xvaiche. Yu'un ti c'usi laj yile, ja' sc'oplalic ti xchi'iltac ta voq'uele. Ja' yu'un un, xi laj yalbee:

—Ti vo'oxuque, jpa'ivanejoxuc. Ja' no'ox tal aq'uelic bu xu' ta xa'ochic talel li' ta jteclume.