Search form

Génesis 43:21

21Mi lec xava'i un, c'alal lic'otcutic bu ta xc'ot vaycuncutique, laj jituncutic ti sti' jcoxtalcutique. Ja' to laj quilcutic tic'ajtic batel ti jtaq'uincutic jujununcutique. Ti taq'uine staoj yav ts'acal. Avi tana une, quich'ojcutic talel yan velta yo' jech ta jsutescutic.