Search form

Génesis 43:3

3Ja' no'ox un, ti Judae xi laj staq'ue:

—Ti vinic taje xi laj yalbuncutic lec ta jamale: “Mi mu xaviq'uic talel ti ac'ox its'inique, ja' lec mu xtal c'opojanic unbi.”