Search form

Génesis 43:33

33Xchi'iltac ta voq'uel ti Josee, ja' to chotiic c'alal cholatic lec yu'un ti Josee, ti laj sliques ta cholel ta banquilale, ti c'ot c'alal to ta slajeb c'ox its'inale. Ti jech taje, ch'ayal c'ot yo'nton xchi'uquic, sq'uel-q'uelbe xa no'ox sba satic ta jujun tal.