Search form

Génesis 44:2

2Tic'o ochel xtoc ti jplata-bis ta xcoxtal ti c'ox its'inale. Tic'o ochel xtoc jmoj xchi'uc ti taq'uin stojol ti strigoe.

Jech ti jpas-mantale jech laj spas jech c'u cha'al albat mantal yu'un ti Josee.