Search form

Génesis 44:34

34Ja'uc le' une, ¿c'usi ta xcut ti jmoj xitsobetcutic c'otel ta stojol ti jtote c'alal mu'yuc jchi'uccutic batel ti quereme? Mu lecuc ta xca'i ta xich' svocol ti jtote.”