Search form

Génesis 45:18

18Ja' jech xtoc, ac'o yiq'uic talel ti atote xchi'uc scotol ti c'u yepal stsoboje. Ta xcac'be lequil banomil ti oy li' ta Egiptoe. Ta sve'ic ec ti c'usi ta xloc' li' ta jteclume.