Search form

Génesis 46:27

27Xnich'nab ti Josee, ja' no'ox chib ti voq'uic ta Egiptoe. Ja' yu'un un, c'alal laj stsob sbaic ta Egiptoe, c'otic ta lajuneb xchanvinic (70) ta vo' snitilultac ti Jacobe.